Cookie Policy

 

บริษัท เอ็ม โคลทติ้ง จํากัด   (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า  บริษัท ) ให้ความสำคัญสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามเพื่อคุณภาพต่อการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท ( www.tramanao.com ) หรือการใช้งานผ่านแพลทฟอร์มอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม   ยูทูป และ ติ๊กต๊อก ของบริษัท เป็นต้น  (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า  เว็บไซต์ ) บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (ต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกรวมกันว่า  ข้อมูลส่วนบุคคล ) โดยการใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งาน และตอบสนอบต่อความต้องการเฉพาะของท่าน

 

คุกกี้   คืออะไร

คุกกี้คือข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน ไอพีแอดเดรส ( IP Address ) เบอร์โทรศัพท์ และคำค้นหาอื่น ๆ รวมไปถึงการตั้งค่าอื่น ๆ ของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ เป็นต้น

คุกกี้จะช่วยให้บริษัททราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร เพื่อที่บริษัทจะสามารถพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน การให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้น ตรงกับความต้องการของท่าน โดยการบันทึกคุกกี้จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก และตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น

 

บริษัทใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

  1. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ( Strictly Necessary Cookies )
  2. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ ( Site Functionality Cookies )
  3. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ ( Site Analytical and / or Performance Cookies )

บริษัทใช้คุกกี้แต่ละประเภทอย่างไร

ประเภทของคุกกี้

วัตถุประสงค์ และคำอธิบายประเภทของคุกกี้

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ ( Site Functionality Cookies )

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บไซต์ และใช้คุณสมบัติต่างๆของเรา เช่น การลงทะเบียน การล็อกอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยคุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่าน เมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าต่างๆของท่านบนเว็บไซต์ เช่น ภาษา เป็นต้น

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์วัดผลการทำงานของเว็บไซต์( Site Analytical and / or Performance Cookies )

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำ และนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดี และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้า และพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของท่าน รวมถึงเป็นการวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัทหากท่านไม่อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทจะไม่ทราบว่าท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อใด และบริษัทจะไม่สามารถตรวจสอบผลการทำงานของเว็บไซต์ได้

 

ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน

คุกกี้แบบช่วงเวลา ( Session Cookies ) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์

คุกกี้ถาวร ( Persistent Cookies ) จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง  Persistent cookies  สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของท่านทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อ ๆ ไปของท่านง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของท่านมากขึ้น

 

ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้อาจจะดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทำงานต่าง ๆ เช่น วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และ/หรือวัดผลการทำงาน ท่านควรตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

 

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งคุกกี้ ด้วยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ที่ถูกตั้งค่าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการตั้งค่าคุกกี้ หรือตั้งค่า  Browser  ของท่าน อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เนื่องจากท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนี้ อาจะส่งผลต่อการแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้การแสดงผลดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่เหมาะสม บริษัทอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่านอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท

 

ช่องทางการติดต่อ

ส่วนงานควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอ็ม โคลทติ้ง จํากั

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  60/2  หมู่ที่  ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม  73000   

โทร :  034144441 อีเมล์  :  info@tramanao.com 

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็ม โคลทติ้ง จำกัด

60/2 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ชุดนักเรียน ตรามะนาว

อาคารมะนาว5 ซ.ไผ่เตย5 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ช่องทางการติดตาม